ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 การสรงน้ำ การรดน้ำขอพรนายอำเภอตระการพืชผล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพักนายอำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button