ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเบ้าเพาะเชื้อเห็ดป่า (Bao Pho Chuea Het Pa)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เผยแพร่ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเบ้าเพาะเชื้อเห็ดป่า (Bao Pho Chuea Het Pa)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเห็ดป่า คณะผู้จัดทำ ได้รับแรงบันดาลใจจาก กุดจี่ที่สร้างเบ้าเพื่อรักษาตัวอ่อนและสร้างอาหารภายในเบ้าตลอดช่วงอายุที่อยู่ในเบ้า 1 ปี มาเป็นเบ้าเทียมที่พัฒนาจากการเอาส่วนของวัสดุปลูกที่เป็นอาหารของต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้อิงอาศัยที่จะเจริญเติบโตขยายรากได้ดีหลังจากที่ฝังเบ้าเพาะเชื้อเห็ดในทันที

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button