ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระบัว บ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน อำเภอตรการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระบัว บ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน อำเภอตรการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button