ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button