ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา ได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button