ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ(ลดถุงพลาสติก) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ(ลดถุงพลาสติก) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.20-09.20 น.

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button