ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ.2567 – 2571 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ.2567 – 2571 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิชญานิน รองเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และว่าที่ร้อยเอก ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button