ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ THAI DIGITAL IDENTITY ของอำเภอตระการพืชผล

วันพุธ 14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐ THAI DIGITAL IDENTITY ของอำเภอตระการพืชผล ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button