ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโดยได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง พรหมมานนท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button