ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรจาก นายพูนศักดิ์ ศรีวรมย์ และนายณัฐภณ ศรีลาดเลา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button