ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

อเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
📆ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 07:00 – 12.00 น.
📌 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
👕การแต่งกาย
นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อแดงอาชีวะ

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button