ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส.จ.สุธีรา จรูญเนตร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button