ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา “กรณีศึกษา สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ” เพื่อเสวนาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาพทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button