ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารร่วมประชุม การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และนำสนทนาในเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button