ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตระการพืชผล ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button