ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลผลคำ) ระดับ1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ในการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลผลคำ) ระดับ1 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 412 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button