ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางระเบียบ ลำงาม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นายพัชรพล รัตนะวัล นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายสิทธิพล โชคนัติ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เพื่อรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button