ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button