ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมาย นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมการเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button