ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายเกียงไกร พาคำ หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยผลการประเมินในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับการประเมินในระดับ ดี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button