ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และครู ได้ดำเนินการทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ได้ดำเนินการทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 5 ประเภททุน 5 ปี (ระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button