ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่กลับมาจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2566 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button