ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่านำส่งคืนเจ้าของ ทำความดี รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บของมีค่านำส่งคืนเจ้าของ ทำความดี รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี แก่เด็กและเยาวชน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button