ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาช่างยนต์ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนทีมแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Honda Econo) ประจำปีที่ 25/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายบุญยฤทธิ์ ศิริผลา และนายปัทวี ศรีอภัย ครูสาขาวิชาช่างยนต์ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนทีมแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Honda Econo) ประจำปีที่ 25/2565 จาก บริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป สาขาใหญ่อุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button