ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน” ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน” ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button