ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button