ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และงานอายุวัฒนมงคล 77ปี พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม) และ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายกรวิทย์ สระประไพ รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางระเบียบ ลำงาม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นางสาวชุติมณฑน์ พวงมะลัย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และงานอายุวัฒนมงคล 77ปี พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม) และ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา จากพระครูเกษมธรรมานุวัตร ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button