ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาภายใต้ชื่อ”เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาภายใต้ชื่อ”เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง โดยมีนายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button