ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นำโดยนายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button