ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงถนนคนเดินเทศบาลตำบลพืชผล กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี จันทร์สูง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาวดอกแก้ว ถิ่นระหา ครูสาขาวิชาการบัญชี นำนักเเรียน นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงถนนคนเดินเทศบาลตำบลพืชผล กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ ซึ่งมีนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลพ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้นักแสดงดังกล่าว ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button