ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นำโดย นาย แปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button