ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button