ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
การแต่งกาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สวมชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง นักเรียน นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button