ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประกาศผลกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ประกาศผลกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สามารถตรวจสอบผลกิจกรรมได้ที่

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button