ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบนโยบายการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ครู บุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประชุมมอบนโยบายการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล 4 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button