ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ด้วยสโลแกน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button