ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2666 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาองค์การฯ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น 2 อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button