ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับฟังแนะแนวและเตรียมความพร้อมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัท บี-ควิก จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2666 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมรับฟังแนะแนวและเตรียมความพร้อมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัท บี-ควิก จำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button