ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button