ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ให้แก่ ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button