ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2566 พร้อมมอบเกียรบัตรการอบรม อีกทั้งยังได้รับเกียรจาก นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี และนายณัฐภณ ศรีลาดเลา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button