ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ชั้น 4 อาคาร 13 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. วิทยาลัย เทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ชั้น 4 อาคาร 13 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง รวมพลังขับเคลื่อนอาชีวศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button