ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงเรื่องการสอบ V-NET สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้กลไกการติวทั้งสองสมรรนะแก่นักเรียนก่อนทดสอบจริง

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายวชิระ สีทน ตัวแทนครูผู้สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวสุปราณี บุญสืบ ตัวแทนครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการสอบ V-NET สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้กลไกการติวทั้งสองสมรรนะแก่นักเรียนก่อนทดสอบจริง ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button