ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button