ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกการเรียนรู้ กิจกรรม “ค่ายเด็กดิจิทัล” เทคโนโลยีเสมือนจริง Visual Reality และเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วย AI

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ คณะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกการเรียนรู้ กิจกรรม “ค่ายเด็กดิจิทัล” เทคโนโลยีเสมือนจริง Visual Reality และเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วย AI ณ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button