ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมวดสังคมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมวดสังคมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button