ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแม่เมาะเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพ/เทคนิคตระการพืชผล มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแม่เมาะเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button