ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวชิระ สีทน หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button