ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน คณะครูและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button