ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button